Uitgebreid ohra

 AV Uitgebreid

  • AV 4 Uitgebreid
  • Alternatief
  • Alternatief: € 750,-
  • Bevalling & kraamzorg
  • Bevalling: 100%
  • Kraamzorg: 100%
  • Couveuse-nazorg: 15 uur
  • Lactatiekundige zorg: € 200,-
  • Kraamzorg na opname: 15 uur
  • Extra kraamzorg : 15 uur
  • Kraamzorg bij adoptie: 9 uur
  • Prenatale screening: 100%
  • Bewakingsapparatuur: 100%
  • Zwangerschapscursus: € 200,-
  • TENS: 100%
  • Brillen/lenzen
  • Brillen/lenzen: € 75,-
  • Buitenland
  • Spoedeisende zorg: 100%
  • farmaceutische zorg: 100%
  • Repatriëring: 100%
  • Vaccinaties: € 250,-
  • Tandheelkundige hulp: € 250,-
  • Farmaceutische zorg
  • Anticonceptiva: € 200,-
  • Geneesmiddelen: € 150,-
  • Pedicurezorg: € 150,-
  • Podotherapie: € 200,-
  • Brillen/lenzen
  • Niet spoedeisend: 100%
  • Overnachtingskosten: € 5000,-
  • Overnachting gezin: € 500,-
  • farmaceutische zorg: € 50,-
  • Spoedeisende zorg: 100%
  • Vaccinaties: 100%
  • Repatriëring: 100%
  • Vervoerskosten: 100%
  • Mantelzorg
  • Mantelzorg: 14 dagen
  • Herstel, verblijf en nazorg
  • Herstellingsoord: € 1000,-
  • Therapeutisch kamp: € 200,-
  • Kinderopvang: € 200,-
  • Logeerkosten: € 200,-
  • Hospice: € 1000,-
  • Huidtherapie
  • Acnebehandeling: € 150,-
  • Camouflagetherapie: € 150,-
  • Ontharing: € 200,-
  • Hulpmiddelen zorg
  • Eigen bijdrage: € 1000,-
  • Toupim: € 75,-
  • Persoonsalarmering: € 150,-
  • Alarmering epilepsie: 100%
  • Plaswekker: 1005
  • Redressiehelm : 100%
  • Steunzolen: € 150,-
  • Sportbraces: 150,-
  • Aangepaste lingerie: € 90,-
  • Ziekenhuiszorg
  • Flapoorcorrectie: 100%
  • Sterilisatie: € 400,-
  • Refertilisatie: 100%
  • Snurken: 100%
  • Tandheelkunde
  • tot 18 jaar: € 500,-
  • Kunstgebit: € 200,-
  • Orthodontie: € 2000,-
  • Therapieën
  • Fysiotherapie: 18 keer
  • Ergotherapie: 2 uur
  • Lichttherapie : € 250,-
  • Voetzorg: € 150,-
  • Podoloog: € 150,-
  • Stottertherapie € 500,-
  • Diëtetiek: € 150,-
  • Preventie
  • Griepprik: 100%
  • Consulten voor vrouwen: € 200,-
  • Ziekenvervoer: 100%
  • Reiskosten: € 200,-
  • Ziekenvervoer auto: 100%
  • Ziekenvervoer taxi: 100%
 • weg
 • Buitenland: 100%
 • Mondzorg: € 275,-
 • Repatriëring: 100%
 • weg
 • Anticonceptie: € 200,-
 • Eigen bijdrage: € 250,-
 • weg
 • Sterilisatie: € 400,-
 • Vweg
 • Steunzolen: € 75,-
 • weg
 • Inloophuis: € 150,-
 • Traumaverwerking: 100%
 • weg
 • Hospice: € 30,- per dag
 • Logeerkosten: € 500,-
 • Therapeutisch kamp: € 200,-
 • Kinderopvang: € 200,-
 • Optioneel Tandartsverzekeringen
 • Tand Sterk: € 250,-
 • TandenGaaf 250: € 250,-
 • TandenGaaf 500: € 500,-

fggfdg

fggfdg

fggfdg

fggfdg

fggfdg

fggfdg

fggfdg

fggfdg

fggfdg

fggfdg

fggfdg

fggfdg

fggfdg

fggfdg

fggfdg

fggfdg

fggfdg

fggfdg

fggfdg

fggfdg

fggfdg

fggfdg

fggfdg

fggfdg